กลยุทธ์ยอดนิยมตาม ROI

การเทรด 338 วัน

$ECM

@Levroxy

4
ความเสี่ยง
tooltip

NAV

17.40

(

0.02

)
ECM's chart

ROI

74.09

AUM

130011.61

MDD

-35.42

การเทรด 310 วันการสมัครพร้อมใช้งาน

$JRS

@Junda

1
ความเสี่ยง
tooltip

NAV

13.00

(

1.97

)
JRS's chart

ROI

30.09

AUM

18420.03

MDD

-25.38

การเทรด 338 วัน

$ZLB

@Alchemilab

3
ความเสี่ยง
tooltip

NAV

12.67

(

0.00

)
ZLB's chart

ROI

26.73

AUM

70903.87

MDD

-6.98

การเทรด 310 วัน

$BFF

@Korbot

3
ความเสี่ยง
tooltip

NAV

10.84

(

0.66

)
BFF's chart

ROI

8.46

AUM

44619.14

MDD

-25.13

การเทรด 226 วันการสมัครพร้อมใช้งาน

$PQ1

@ASCEND

4
ความเสี่ยง
tooltip

NAV

8.90

(

0.00

)
PQ1's chart

ROI

-10.91

AUM

59198.65

MDD

-11.30